مزایده/مناقصه
لیست مناقصه هاو مزایده های فعال
شما میتوانید لیست مورد نظر خودرابر اساس انتخاب از گزینه های زیر درخواست نمایید.
موضوع دسته بندی:
سازمان برگزارکننده:
نوع سند:
عنوان مناقصه/مزایده:
از تاریخ: 1394/12/09      تا تاریخ: 1394/12/09

4 موارد یافت شد, نمایش همه موارد . 1
وضعیت عنوان مناقصه/مزایده شماره مناقصه/مزایده سازمان برگزارکننده شهرستان مهلت ارسال پیشنهاد رویداد
اجراي سيستم مكانيزه يكپارچه مشتركين 17/91شرکت توزیع برق لرستانخرم آباد1391/04/12
اجراي سيستم مكانيزه يكپارچه مشتركين 17/91شرکت توزیع برق لرستانخرم آباد1391/03/22
آگهی مزایده عمومی واگذاری داروخانه های بیمارستانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی لرستان1819772225دانشگاه علوم پزشکیخرم آباد1391/03/07
آگهي فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره 8308 ودستورالعمل ارزيابي كيفي مناقصه گران خريد 500 دستگاه رايانه مرحله اول8303معرفی نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس لرستانخرم آباد1390/07/18
e-ComerceDataEntry

سامانه خدمات الکترونیک استان لرستان