نقشه راههای استان نقشه راههای استان

 

 

 

 

اطلاعات کلی راههای حوزه استحفاظی استان لرستان :

نوع راه

طول محور (کیلومتر)

چهار خطه ( بزرگراه )

216

اصلی (معمولی و سه خطه ) 

940

فرعی

620

روستایی ( آسفالته و شوسه )

4900

فهرست راهدارخانه های اصلی استان لرستان :

1- خرم آباد : زاغه ، سرنمک ، شوراب ، زنگولوار

2- بروجرد : هیراب ،آبسرده ، اشترینان

3- الیگودرز : چمن سلطان ، قره کهریز، شول آباد ، بشارت

4- دورود : رازان ، چالانچولان

5- ازنا : محمودآباد ، مرزیان

6- الشتر : کاکا رضا

7- نورآباد : گاماسیاب ، هفت چشمه

8- پلدختر : چم گرداب ، معمولان

9- کوهدشت : بلوران

 

فاصله بين شهرستانهاي استان لرستان بر حسب كيلومتر

ازنا

 

175

الشتر

 

21

199

اليگودرز

 

96

52

122

بروجرد

 

247

159

273

211

پلدختر

 

125

51

151

103

108

خرم آباد

 

44

132

70

52

203

81

دورود

 

211

137

156

189

73

86

167

كوهدشت

 

198

33

224

102

192

84

154

170

نورآباد